Přihlášení / Registrace

Invest ÚK
cesky deutsch english español русский 中國

Brownfield

Vyplňte dotazník


Brownfield

NÁZEV LOKALITY*

ČÍSLO LOKALITY

OBEC/OKRES*

VZDÁLENOST OD HRANIC

ROZLOHA LOKALITY V m2*

POČET OBJEKTŮ NA POZEMKU CELKEM

POČET OBJEKTŮ S PLOCHOU PŘES 500 m2

VÝMĚRA ZASTAVĚNÉ PLOCHY V m2*

VÝMĚRA PODLAHOVÉ PLOCHY V m2*

MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ

INFRASTRUKTURA
PŘEDCHOZÍ PŘEVAŽUJÍCÍ VYUŽITÍ LOKALITY

STÁVAJÍCÍ SKUTEČNÉ PŘEVAŽUJÍCÍ VYUŽITÍ LOKALITY

STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ VYUŽITÍ LOKALITY DLE ÚPD

NEJVHODNĚJŠÍ PŘEDPOKLÁDANÝ ZPŮSOB BUD. VYUŽITÍ LOKALITY

MÍRA OPUŠTĚNOSTI

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST


km z dálnice, rychlostní silnice
km ze silnice I. Třídy
km od zastávky autobusu
km od zastávky vlaku
km od letiště

LIMITY A OMEZENÍ
(ekologické zátěže atd.)

HRUBÝ ODHAD INVEST. NÁKLADŮ NA REVITALIZACI LOKALITY
(v mil. Kč)

JMÉNO MAJITELE*

KONTAKT NA MAJITELE*

POZNÁMKY/CHARAKTERISTIKA
Pro zadání vaší nabídky do databáze invest-uk.cz vyplňte dotazník, po schválení administrátorem bude vaše nabídka zveřejněna.
 Invest ÚK > VLOŽ NABÍDKU > Brownfield | formuláře