Přihlášení / Registrace

Invest ÚK
cesky deutsch english español русский 中國

Strategická průmyslová zóna Joseph

« zpětLogo
Základní informaceTyp: Průmyslová zóna
Název: Strategická průmyslová zóna Joseph
Adresa: Havraň 139, 434 01 Most
Okres: Most
Číslo lokality: MO009

Infrastruktura1 Voda
1 Nízkonapěťová elektřina
1 Vysokonapěťová elektřina
1 Kanalizace
1 Rozvody plynu
1 Datové sítě
1 Užitková voda
0 Vodní cesta

UpřesněníNejvhodnější předpokládaný způsob možného využití: Do zóny lze umístit podnikatelské záměry z oblastí rušících i nerušících výrob a služeb.

Možnost rozšířeníLimity a omezení
(Ekologické zátěže apod.)Ostatní informace

KVALITNÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Strategická průmyslová zóna Joseph disponuje velmi kvalitní technickou infrastrukturou, která vyhoví i projektům náročnějším na kapacitu inženýrských sítí. Nadstandardní je nabídka elektrické energie a také nejmodernější řešení odvedení odpadních vod ze zóny výtlakem splaškových vod, který zvýší kapacitu splaškové kanalizace na 4500 EO.

Elektrická energie: 70 MW/22 kV
Plyn: VTL plyn DN 200 vč. regulační stanice plynu 6000 m3/hod. Možné zvýšení kapacity regulační stanice plynu dle požadavků investora na 20 000 m3/hod.
Pitná voda: DN 225 vč. čerpací stanice a vodojemu o objemu 200 m3 s průměrným odběrem 21,6 m3/hod.
Užitková voda: 104,2 m3/hod. Možné zvýšení kapacity až do 252 m3/hod.
Splašková kanalizace: DN 300 vč. biologické ČOV o výkonu 160 m3/den. V průběhu roku 2012 dojde ke zvýšení kapacity na 4500 EO.
Dešťová kanalizace: DN 1200, 800, 500
Optická telekomunikační přípojka

 

DOSTUPNÁ, LEVNÁ A KVALIFIKOVANÁ PRACOVNÍ SÍLA

Město Most má dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti v ČR, a proto nevznikají mosteckým zaměstnavatelům problémy v oblasti získávání nových zaměstnanců. Podle referencí od investorů, kteří v současné době ve strategické průmyslové zóně Joseph působí, jsou mostečtí zaměstnanci loajální a zaměstnavatelé nemají problémy spojené s fluktuací.

Díky nízké fluktuaci (do 2%) investor ušetří náklady na zaškolování nových zaměstnanců. Náklady investorů šetří i fakt, že průměrná mzda v regionu patří dlouhodobě mezi nejnižší z ČR.
Mostecký region má bohatou průmyslovou tradici. Nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím na Mostecku je energetický průmysl – těžba hnědého uhlí, významný je i chemický průmysl a dále strojírenský průmysl. Ve strategické průmyslové zóně Joseph se všechny umístěné společnosti zaměřují na produkci v automobilovém průmyslu – vyrábí komponenty a náhradní díly pro automobily či stavební stroje (Nemak Czech Republic s.r.o., STARCAM s.r.o., RAI Most s.r.o., AFSI Europe s.r.o.).

NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK A DOTACÍ

SPZ Joseph leží v jednom z 8 regionů České republiky nejvíce postižených nezaměstnaností (viz mapa regionů nejvíce postižených nezaměstnaností region A) a to znamená soustředěnou podporu státu. Investování právě v SPZ Joseph umožní investorům získat ty nejvýhodnější podmínky při získávání investičních pobídek či dotací ze strukturálních fondů EU.

Např. investor z oblasti zpracovatelského průmyslu či centra strategických služeb může obdržet hmotnou podporu na tvorbu nových pracovních míst nebo podporu na školení a rekvalifikaci – v obou případech patří Most mezi regiony s nejvyšší podporou. Pro získání investičních pobídek je v mosteckém regionu nejnižší hranice minimální výše investice, hranice minimálního krytí vlastním kapitálem a také nejnižší minimální procento povinné investice do strojů z celkové výše investice.

Management SPZ Joseph je připraven zprostředkovat investorovi kompletní podporu při vyhledávání i následném zajišťování dotací, grantů a pobídek.

SPZ Joseph má strategickou polohu blízko hranic se SRN. Nedaleko je i hlavní město Praha. Zóna je situována v těsné blízkosti mezinárodní a rychlostní komunikace.


Česká republika
Ústecký kraj (836 200 obyvatel)
Město Most (67 500 obyvatel)
 
Zóna přiléhá k silnici první třídy I/27 Most – Žatec - Plzeň
Rychlostní komunikace R7 Praha – Chomutov – Hora sv. Šebestiána /Reitzenhain (SRN) (4 km)
Mezinárodní silnice E 442 Karlovy Vary – Most – Ústí n. L. (8 km)
Dálnice D8 Praha – Drážďany (35 km) – Lovosice
 
Železniční stanice 10 km
Veřejné vnitrostátní letiště Most 10 km
Mezinárodní letiště Praha 73 km
Letiště s mezinárodním statutem 9 km od zóny – Pesvice.
 
Hranice se SRN 30 Km
Hlavní město Praha 80 km.

 

PŘÍZNIVÁ CENA POZEMKŮ

Cena pozemků je vzhledem ke kvalitě technické infrastruktury a dalších služeb příznivá – činí 370 Kč/m2.
Dále je městem poskytnuta sleva investorovi, v případě splnění podmínek, až do výše 100% částky uhrazené za pronájem pozemků, který investor platí před uzavřením kupní smlouvy – do doby kolaudace stavby.

 

 Galerie

PZ-Joseph-NOVEMBER_2D_Eng_v1.1-Sit-000.pdf  (430.26 kB)
PZ_Joseph.pdf  (447.55 kB)
PZ_Joseph_DE.pdf  (340.5 kB)

Detail


OkresOkres

Dopravní dostupnost40 km od hranic
5 km od dálnice/rychl. silnice
0 km ze silnice I.třídy
0 km od zastávky autobusu
12 km od zastávky vlaku
10 km od letiště

MajitelJméno majitele: Statutární město Most
Kontakt: Bc. Tomáš Fiala +420 476 448 560, +420 734 393 573
Mail:

GPS50.4238666667, 13.5884416
GPS
na mapě ►

Katastrální mapaKN
Otevřít katastrální mapu ►

 Invest ÚK > Strategická průmyslová zóna Joseph | nemovitosti ÚK