Přihlášení / Registrace

Invest ÚK
cesky deutsch english español русский 中國

Strategická průmyslová zóna Triangle

« zpětLogo
Základní informaceTyp: Průmyslová zóna
Název: Strategická průmyslová zóna Triangle
Adresa: Žatec
Okres: Louny
Číslo lokality: LN007

Infrastruktura1 Voda
1 Nízkonapěťová elektřina
1 Vysokonapěťová elektřina
1 Kanalizace
1 Rozvody plynu
1 Datové sítě
1 Užitková voda
0 Vodní cesta

UpřesněníNejvhodnější předpokládaný způsob možného využití: PZ je určena zejména investorům, jejichž podnikatelské a invest. záměry jsou z oborů zpracov. průmyslu (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), dále oborů strateg. služeb, technolog. center nebo z oblasti V&V, CZ-NACE 10-33 (OKEČ 15-37)

Možnost rozšířeníLimity a omezení
(Ekologické zátěže apod.)Ostatní informace

Základní údaje o zóně

Název zóny: Strategická průmyslová zóna Triangle

Stát: Česká republika

NUTS II: Severozápad

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

Obec s rozšířenou působností: Žatec

Obec/správní území: Žiželice, Staňkovice, Velemyšleves a Bitozeves

Původní využití: vojenské letiště Žatec

Typ zóny: strategická průmyslová zóna / velkoplošný firemní průmyslový park

Celková rozloha zóny: 364 ha

Volné připravené plochy pro investory: 128,9 ha

Cena za 1 mpozemkové parcely: 400,- Kč bez DPH a dalších skrytých poplatků

Předpokládaný počet pracovních míst:  7 000 - 9 000

 

Charakteristika průmyslové zóny

 

Strategická průmyslová zóna Triangle je situována na pomezí tří okresů - Chomutov, Most a Louny, na dobře dopravně dostupném místě v prostoru bývalého vojenského letiště Žatec. Lokalita přiléhá k dálnici D7 Praha - Chomutov - Hora Sv. Šebestiána/Reitzenhain (SRN) a v těsné blízkosti (cca 1 km) je silnice první třídy I/27 Most - Žatec - Plzeň. Průmyslová zóna Triangle je určena především investorům, jejichž podnikatelské a investiční záměry jsou z oborů zpracovatelského průmyslu (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), dále oborů strategických služeb, technologických center nebo z oblasti výzkumu a vývoje, tj. CZ-NACE 10 - 33 (původně OKEČ 15 - 37).

Se souhlasem vlastníka zóny (tj. Ústeckého kraje) a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky lze ve Strategické průmyslové zóně Triangle umístit i záměry v oblasti logistiky, facility managementu, odpadového hospodářství, čerpací stanice pohonných hmot, případně další služby plnící funkci obslužnosti pro záměry umístěné v zóně Triangle ve smyslu předchozího odstavce (tzv. „služby pro výrobu”).

 

Na území Strategické průmyslové zóny Triangle jsou připraveny k prodeji pozemky o různé výměře. Na těchto pozemcích nejsou žádné překážky (fyzické ani administrativní), které by bránily bezodkladnému zahájení přípravy na výstavbu nových průmyslových hal. Závěrečná zpráva o průběhu sanace podzemních vod v průmyslové zóně je k dispozici ve zkrácené verzi na odboru kancelář ředitele KÚÚK. Všechny napojovací body na již existující plně kapacitní inženýrské sítě se nacházejí ve vzdálenosti maximálně 20 metrů od hranice pozemků určených k prodeji. V případě standardní výstavby běžných výrobních hal, jejichž výroba nebude potenciálně ohrožovat životní prostředí, je reálné připravit a realizovat výstavbu takových hal v průběhu 12 měsíců. Nezbytností však je úzká spolupráce investora a jeho projekční a inženýrské společnosti, která mu zajišťuje přípravu stavby, se všemi orgány státní správy, které vydávají jednotlivá dílčí územní a stavební rozhodnutí.


Základní podmínky stanovené pro průmyslovou zónu z územních plánů přilehlých obcí

 

Do prostoru SPZ Triangle zasahují územní plány sídelních útvarů Bitozeves, Staňkovice, Velemyšleves a Žiželice. Uvedené územní plány zahrnují tyto shodné základní podmínky:

 

  • v území strategické průmyslové zóny bude u každé stavby (každého investora) minimálně 30 % ploch ozeleněno.
  • limitní výška pro objekty zástavby je 15 m. Vyšší objekty se považují za pohledově exponované a navrhuje se proto, aby v případě jejich překročení v průmyslové zóně byla povinně zajišťována jejich architektonická kvalita prostřednictvím účasti autorizovaného architekta na projektu a kladným stanoviskem hlavního architekta pro územní obvod Žatec.

 Galerie

2015_08_letacek-o-SPZT.pdf  (13.69 MB)
PZ_Triangle_EN.pdf  (532.81 kB)

Detail


OkresOkres

Dopravní dostupnost35 km od hranic
1 km od dálnice/rychl. silnice
1 km ze silnice I.třídy
0 km od zastávky autobusu
3 km od zastávky vlaku
60 km od letiště

MajitelJméno majitele: Ústecký kraj www.industrialzonetriangle.com
Kontakt: Bc. Jaroslav KRCH, mobil: +420 778 421 488
Mail:

GPS50.378614,13.575042
GPS
na mapě ►

Katastrální mapaKN
Otevřít katastrální mapu ►

 Invest ÚK > Strategická průmyslová zóna Triangle | nemovitosti ÚK